YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Probleme Karşı Ne Taraftayız?
 Geniş Perspektiften Bakmanın Önemi
• Problemi Tanımlama
• Çözüm Alternatifleri Üretme
• Değerlendirme
• Doğru Çözümü Seçme
 Bilgi Toplamak
• Sorun Olduğunu Gösteren Belirtiler Neler? Belirtilerin Analizi
 Problem Çözme Aşamasında: Amacı Hedefleri, Etkileyen ve Kısıtlayan Faktörleri Tanımlamak
• Problem Çözmede Çözücülerden Kaynaklanan Engeller
• Ortamdan Kaynaklanan Çözüm Engelleri
• Problem Çözme Aşamaları
 Analiz, Sebep – Sonuç İlişkilerini Ortaya Çıkarmak
 Önyargıları Yıkmak
 Etkin Kararlar ve Çözümler için Mantıksal ve Yaratıcı Düşünceyi Birleştirme
• Karar Vermek Neden Zor?
• Karar Verme Yaklaşımları
• Stratejik Kararlar, Stratejik Kararı Kolaylaştıran Teknikler
• Portföy Kararları
• Karar Verme Süreci ve Basamakları
• Karar Verme Stratejileri
• Yaratıcı Düşünce Teknikleri
• Başka Hiç Kimsenin Görmediğini Görmek
• Nasıl Göreceğimizi Bilmek
• Düşüncelerimizi Görünür Kılmak
• Başka Hiç Kimsenin Düşünmediği Gibi Düşünmek
• Başka Hiç Kimsenin Düşünmediği Gibi Düşünmek_Akıcı Bir Şekilde Düşünmek
• Başka Hiç Kimsenin Düşünmediği Gibi Düşünmek_Metaforiksel Düşünme
• Başka Hiç Kimsenin Düşünmediği Gibi Düşünmek_360 Derece Düşünme
• Yeni Kombinasyonlar Yaratmak
• Bağlantısız Olanı Bir Yere Bağlamak
• Başka Açılardan Bakmak
• Başka Dünyalara Bakmak
• Aradığımız Şeyi Bulmak
• İşbirlikçi Ruhu Uyandırmak
• Hızlı Beyin Fırtınası Metodu

EĞİTMEN: GÜLAY SAVAŞ

DİĞER DETAYLAR: 

Eğitime eksiksiz devam etmek kaydı ile katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim programına öğle yemeği, kahve arası ikramları ve eğitim dokümanları dahildir.