KOBİLER İÇİN MALİYET MUHASEBESİ

 • Detaylar

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 • Maliyet Muhasebesinin Genel Esasları
 • Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları 
 • Giderlerin Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına, Faaliyet Hacmi ile Olan İlişkilerine, Fiili Olup Olmamasına ve Kontrol Edilebilirlik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması 
 • Maliyet Muhasebesi Organizasyonu
 • Bağımsız Muhasebe Sistemi
 • Birleşik Muhasebe Sistemi
 • Hesap Ayrılığı Ve Eşzamanlı Kayıt 
 • Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemleri 
 • Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri (Tam/ Değişken/ Normal/ Asal Maliyet Yönetimi) 
 • Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri (Fiili/ Tahmini/ Standart Maliyet Yöntemi)
 • Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri (Sipariş Maliyeti / Safha Maliyeti)
 • Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi • Maliyet Hesapları ( 7/A ve 7/B Seçenekleri )
 • Endüstri, Ticaret ve Hizmet İşletmelerinde Gider ve Maliyet Hesaplarının Akışı
 • Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu
 • Hammadde, FIFO, Hareketli Ortalama, Tartılı Ortalama Yöntemleri
 • Genel Üretim Giderleri
 • Faaliyet Giderleri 
 • Maliyet Sistemleri ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması

EĞİTİM DETAYLARI

Eğitime tam katılım sağlamak kaydı ile katılımcılarımıza birer Katılım Belgesi verilecektir.

Zoom Linki eğitimden 1 saat önce kayıt yaptıran katılımcılarla sms ve e-mail olarak paylaşılacaktır.