DIŞ TİCARETTE İSTİHBARAT ve MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ

 • Detaylar

EĞİTİM İÇERİĞİ

TİCARİ BİLGİ – TİCARİ İSTİHBARAT GENEL TEORİK VE FELSEFİ YAKLAŞIM

 • Hiper Rekabet Çağı,
 • Data-information-intelligence
 • Big data nedir?

TİCARİ BİLGİ VE İSTİHBARAT SİSTEMİ

 • Ticari bilgi ve istihbarat sistemi kurulması
 • Kendi firmamızın istihbarat

NOKTA ATIŞI İHRACAT, (4 ana modül) 

 • Nokta atışı ihracat neden gereklidir? 
 • Hedef Pazar 
 • Hedef Pazar araştırmaları 
 • Rakip, müşteri ve alan istihbaratı
 • Hedef pazara seyahat

OLASI HEDEF PAZAR TESPİTİ UYGULAMASI

 • Hedef Pazar seçimi neden zorunludur? 

HEDEF PAZAR MATRİSİ HAZIRLANMASI (katılımcılarla birlikte)

HEDEF PAZAR ANALİZİ (2. MODÜL)

 • Pazar Payları ve markalar

HEDEF ÜLKELERDE YAPILACAK MÜŞTERİ/RAKİP İSTİHBARATI VE KAYNAKLARI ÜRÜNÜNÜN MÜR MATRİSİNİN HAZIRLANMASI

 • SIC kodlarımızın tespiti
 • Bayi adaylarının özelliklerinin belirlenmesi

HEDEF FİRMALARIN BELİRLENMESİ (3. Modül)

 • Hedef firmalar ve ağırlık merkezi
 • Hedef firmaların tespiti için veri tabanlarının belirlenmesi
 • Hedef firmaların seçim kriterleri

FİRMA GÜMRÜK AKSİYONLARINA ERİŞİM (30 ÜLKE KONŞİMENTOLAR)

Rakip istihbaratı teknikleri 

Potansiyel müşteri istihbaratı uygulamaları 3 

Bayi performanslarının ölçülmesi teknikleri

ÜRÜNÜNÜN HEDEF PAZARA OPERASYON PLANI

 • Bilgilerin istihbarata dönüştürülmesi
 • Firmalarla ilk iletişimler 
 • Pazarla ilgili birincil kaynaklardan bilgi toplanması

TİCARİ BİLGİ VE İSTİHBARAT KAYNAKLARI 

EĞİTMEN

Macit Beştav

DİĞER DETAYLAR

Katılımcıların eğitime gelirken kişisel diz üstü bilgisayarlarını getirmeleri rica olunur.

Eğitime eksiksiz katılım sağlamak kaydı ile katılımcılarımıza birer Katılım Belgesi verilecektir.