DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM İÇERİK

DIŞ TİCARETE HAZIRLIK
 Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
 Dış Ticarette Planlama Stratejileri
 Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
 İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
 Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
 Acente – Distribütör Seçimi

İHRACAT PROSEDÜRLERİ
 Nasıl İhracatçı Olunur?
 İhracat İş Akışı
 İhracat Çeşitleri
 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
 İhracatta Kullanılan Belgeler
 İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
 İhracatta Gümrük Uygulamaları
 İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
 İhracat Hesabının Kapatılması
 İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 Örnek Olay ve Uygulamalar

 İTHALAT PROSEDÜRLERİ
 Nasıl İthalatçı Olunur?
 İthalat İş Akışı
 İthalat Çeşitleri
 İthalatta Kullanılan Belgeler
 İthalatta Vergi Hesaplamaları
 İthalatta Gümrük Uygulamaları
 İthalat Hesabının Kapatılması
 İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 Örnek Olay ve Uygulamalar

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ
 Ticari İşletmede Teslim (EXW)
 Taşıyıcıya Teslim (FCA)
 Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
 Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
 Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
 Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
 Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
 Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
 Sınırda Teslim (DAF)
 Gemide Teslim (DES)
 Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim (DEQ)
 Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (DDU)
 Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
 Mal Mukabili Ödeme
 Vesaik Mukabili Ödeme
 Akreditif
 Akreditif Ödeme Garantisini Ne Şekilde Sağlar?
 Akreditif Çeşitleri
 Akreditif Sürecinin İşleyişi
 Peşin Ödeme
 Kabul Kredili Ödeme
 Alıcı Firma Prefinansmanı
 Poliçeli Ödeme
 Kambiyo İşlemlerinde Süreler

İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
 KOSGEB Destekleri
 Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 Diğer Destekler
 Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SERBEST BÖLGELER
 Türkiye’de ve Dünyada Serbest Bölgeler, kuruluşları dünü ve bugünü
 Serbest Bölgelerin Teşvik ve Avantajları
 İhracatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 İthalatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
 Serbest Bölgelerde İhracat iş akışı
 Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
 Serbest Bölge İşlemleri örnek uygulamaları
 Mevzuat açısından Serbest Bölgelerin son durumları

DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
 Tedarik Zinciri ve Lojistik
 Kara, Hava,Deniz, Demiryolu Nakliyesi
 Taşıma Şekilleri
 Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
 Navlun Teklif Türleri
 Nakliye İşlemleri İş Akışı
 Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
 En Uygun Nakliyenin Bulunması
 Dış Ticaret Sigortası

DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK
 Dış Ticarette Kalitenin Önemi
 Kalite Standart Çeşitleri
 Çevre Etiketi
 CE İşareti

GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ
 Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
 Dünya Ticaret Örgütü
 Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
 Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
 Uluslararası Ticaret Hukuku
 Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

E-İHRACAT
 E-İhracata Giriş
 Neden E-İhracat
 E-İhracat istatistikleri
 E-İhracat Teşvikleri
 E-İhracat İş Modeli ve Süreçleri
 Öne Çıkan Pazar Gelişmeleri
 İhracat Markalaşma Süreci
 İhracat Nasıl Yapılır?

DEVLET DESTEKLERİ
 Ticaret Bakanlığı Destekleri
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 Kalkınma Ajansları Destekleri
 KOSGEB Destekleri
 TÜBİTAK Destekleri

GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI
 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 Transit Rejimi
 Dahilde İşleme Rejimi
 Sınır Ticareti
 Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
 Geçici Depolama,
 Serbest Dolaşıma Giriş,
 Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
 Vergi Kaybına Ait Cezalar

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ
 İthalat İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 Transit Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 İhracat Satış ve Örnek Muhasebe Uygulama
 İhraç Kayıtlı Satış Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 Dış Ticaret İşlemlerinde Alacak ve Borçların Değerlemesi
 Örnek Muhasebe Uygulamaları

UYGULAMALI PAZAR ARAŞTIRMASI / TİCARİ İSTİHBARAT
 İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
 Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
 İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
 Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
 Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Elektronik Ticaret
 En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

DİĞER DETAYLAR

Eğitime eksiksiz devam etmek kaydı ile katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.

EĞİTİM TAKVİMİ

TARİH EĞİTİM KONUSU EĞİTMEN SAAT
4.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
5.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
6.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
 
11.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
12.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
13.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
 
18.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
19.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
20.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
 
25.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
26.Eki.22 Dış Ticaret Funda SURAN Yarım Gün
09:30-12:30
 
27.Eki.22 E-İhracat Abdurrahman KOÇAK Yarım Gün
09:30-12:30
 
1.Kas.22 Gümrük Murat DAYSAL Yarım Gün
09:30-12:30
2.Kas.22 Gümrük Murat DAYSAL Yarım Gün
09:30-12:30
 
3.Kas.22 Dış Ticaret Muhasebesi İbrahim TANKİŞİ Yarım Gün
09:30-12:30
4.Kas.22 Dış Ticaret Muhasebesi İbrahim TANKİŞİ Yarım Gün
09:30-12:30
 
8.Kas.22 Devlet Destekleri Şehriban BAL KÖSE Yarım Gün
09:30-12:30
 
9.Kas.22 Yurtdışı Pazar Araştırması Yaman KOÇ Tam Gün
09:30-16:30
10.Kas.22 Yurtdışı Pazar Araştırması Yaman KOÇ Tam Gün
09:30-16:30