ÜRETİM PLANLAMA ve STOK TAKİBİ EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM İÇERİK 

Üretim Nedir?
Bir Üretim Prosesini Farklılaştıran Unsurlar
Verimlilik, Etkinlik, Etkililik, Kapasite, temel kavramlar
Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
Sürekli Üretim
Kesikli Üretim
Proje Tipi Üretim
Üretim Yönetimi, Üretim Yöntemleri
Üretim Planlama ve Programlama Süreci
Talep Tahmini
Talep Tahmin Yöntemleri
ütünleşik Üretim Planlaması APP
Ana Üretim Programlaması MPS
Malzeme İhtiyaç Planlaması MRP
Üretim Planlamanın Amaçları
Kapasiteyi veya Talebi Değiştirme Stratejileri
Üretim Planlama Stratejileri
Üretim Planlama Teknikleri
Stok ve Envanter Kavramı
Stok Yönetimi Nedir?
Neden Stok Tutuyoruz?
Az Stok Bulundurmanın Sakıncaları
Yüksek Stok Düzeyinin Sakıncaları
Stokları Etkileyen Faktörler
Stokların Sınıflandırılması
Emniyet Stokları ve Nedenleri
Emniyet Stoğu Yeniden Sipariş Noktası
Stok devir hızı
Stok Kontrol Yöntemleri
Gözle Kontrol Yöntemi
Çift Kutu Yöntemi
Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
ABC Analizi Yöntemi
ABC-XYZ Analizi

Stoğun Maliyetleri
Stok Yönetim Modelleri
Ekonomik (Optimal) Sipariş Miktarı Modeli

 

DİĞER DETAYLAR

Eğitime eksiksiz devam etmek kaydı ile katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim programına öğle yemeği, kahve arası ikramları ve eğitim dokümanları dahildir. 

EĞİTMEN: PROF. DR. EREN ÖZCEYLAN