STRATEJİK SATIN ALMA EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM İÇERİK

 Değişen Dünyada Değişen Satınalma
 Satınalma ve Satınalmacı
• Tedarik Zinciri ve Satınalma
• Stratejik Satınalma Süreci
• Satınalmanın Potansiyel Katkıları
• Satınalmanın Performans Ölçüm Kriterleri
• Satınalmada Kurumsal Motivasyon
• Satınalmacının Bireysel Özellikleri
® Tedarikçi ve Tedarik Kavramları
• Tedarikçi ve Yan Sanayi
• Tedarik Türleri
• Kraljic Matriksi
• Fisher Yaklaşımı
• Maliyet Odaklı Yaklaşımlar
 Tedarikçi Sayısı
• Tedarik Bazı Dengelemesi
• 70-30 Yaklaşımı
• Çok Kaynaklı Tedarik Avantajları
• Tek Kaynaklı Tedarik Avantajları
• Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler
• Tedarikçi Sayısını Arttıran Faktörler
• Porter’a Göre Tedarikçi Sayısı
• Deming’e Göre Tedarikçi Sayısı
• Tek/Çok Kaynak Kullanımı Kıyaslaması
 İyi Tedarikçi Kavramı
• İyi Tedarikçi Özellikleri
 Tedarikçi Envanteri Oluşturmak
• Tedarikçi Araştırma Yöntemleri
 Küresel Satınalma
• Dikkat Edilecek Kriterler
• Küresel Önemli Değişkenler
 Stratejik Satınalma Sürecine Bakış
• İhtiyaç Tespitinden Tedarikçi Değerlendirmeye Süreç
 Tedarikçi Seçimi
• Satınalmanın 5 Doğrusu
• Seçim Kriterleri Oluşturma
 Teklif Değerlendirme ve Seçim
• Ağırlıklı Kriterler Bazlı Seçim
• İkili Karşılaştırmalar Bazlı Seçim
 Sözleşme
• Sözleşmenin Hazırlanması
• Hukuksal Nitelik ve Sonuçlar
• Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi
• Bir Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
• Sözleşmenin Kapatılması
 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Değerlendirme Ölçütleri
 Outsourcing Kararı
• Riskler, Uygulamalar, Yaklaşımlar, Kararlar

DİĞER DETAYLAR

Eğitime eksiksiz devam etmek kaydı ile katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim programına öğle yemeği, kahve arası ikramları ve eğitim dokümanları dahildir. 

EĞİTMEN: ABDULLAH KUMRU