PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ-ULUSLARARASI STRATEJİ

  • Detaylar
  • Eğitmenler

EĞİTİM İÇERİK

Dünya Düzeni Değişiyor mu?
• Kapitalizm Değişiyor mu? Yıkılıyor mu?
• Küreselcilik mi, Ulusal Devletçilik mi Galip Gelecek?
• Yeni Bir Rezerv Para Gelecek mi?
• Dünyada Değişen Güç Dengesi
• Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri

NEDİM NARLI

FİNANS