PANDEMİ DÖNEMİNE EKONOMİK BAKIŞ ve FİNANSAL RİSKLER

 • Detaylar
 • Eğitmenler

AMAÇ

Covid – 19 pandemi sürecinin gerek dünya ekonomilerine gerekse de ülkemiz ekonomisine olan etkileri analiz edilerek gelecek dönemde ekonomilerin toparlanma süreci çerçevesinde sektör ve firmalar bazında değerlendirmeler yapılıp, özellikle reel sektör firmalarının bu süreçte neler yapabileceklerine dair bilgiler paylaşılacaktır.

İÇERİK

 • Pandemi Finansal ve Ekonomik Açıdan Nasıl Bir Risk Tipidir?
 • Salgının Dünyada Yarattığı Etkiler
 • Dünyadaki Kriz Yönetimine Yaklaşımlar
 • Türkiye’nin Krize Yaklaşımı
 • Ekonomiyi Hükümet Nasıl Görüyor, Piyasalar Nasıl Görüyor
 • Türkiye Ekonomisi Swot Analizi
  • Ekonomimizin Güçlü ve Zayıf Yanları
  • Dünyadan Gelen Risk ve Fırsatlar
 • Bankaların Krize Yaklaşımı, Bundan Sonra Nasıl Davranışlar Beklemeli?
 • Salgın Hayatımızda Neleri Değiştirecek?
 • Reel Sektör Olarak Neler Yapmalıyız?
 • Soru ve Cevaplar

SÜRE

1 Seans (2 saat)