FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

 • Detaylar

EĞİTİM İÇERİK

-Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
Paranın zaman değeri – finansın birinci temel prensibi
Faiz kavramı
Faizin tanımı ve faizi etkileyen faktörler
Nominal faiz – Reel faiz ayrımı
Basit faiz – Bileşik faiz
Şimdiki (bugünkü değer – Net şimdiki değer – Gelecekteki değer
Anüiteler – Sonsuz anüiteler


-Enflasyon
Düşürme metotları ( ortodoksd & heterodoks reçete )
1939 da günümüze enflasyon maceramız
Kısa vadeli stabilizasyon hedefleri


-Şirket Değerleme Yöntemlerine İlişkin Kavramlar
Şirket değeri – Hs. Toplam değeri ayrımı
Şirket ve hs değerleme yöntemleri
Borsa ( piyasa ) değeri
Muhasebe ( defter ) değeri
Net aktif değeri
Temettü kapitalizasyonu ile değerleme
Piyasa çarpanları ile değerleme
İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ile değerleme


 • Menkul Kıymet Değerlemesi
  Tahvil değerlemesi
  Tahvil değerlemesi modeli
  İç verim oranı (vadeye kadar verim )
  Piyasa faiz oranındaki değişimlerin tahvil değerine etkileri
  İmtiyazlı Hisse Senedi Değerlemesi
  İmtiyazlı hisse senedi kavramı
  İmtiyazlı hisse senedi değerleme modeli
  Hisse senedi değerlemesi

  -Risk Kavramı ve Türleri
  Risk kavramı
  Sistematik – Sistematik olmayan risk ayrımı
  Sistematik riskin kaynakları
  Kur riski
  Piyasa riski
  Satın alma gücü riski
  Politik risk
  Faiz oranı riski
  Sistematik olmayan riskin kaynakları
  Yönetim riski
  İş ve endüstri riski
  Finansal risk
  Finansal varlık fiyatlandırma modeli ve beta9
  Risk yönetim ürünleri (döviz, futures, forward, swaps, options, diğer hedging yöntemleri)
  -Temel Analiz
  Ekonomi analizi
  İki bilinmeyenli denklem; bütçe – enflasyon
  Konsolide bütçe
  Para politikası
  Dış ticaret dengesi – cari işlemler dengesi
  Endüstriyel trendler ve ekonomik büyüme, KKO
  TCMB rezervleri
  Para piyasaları (iç borç – dış borç / kamu – özel sektör borç yapısı )
  Döviz piyasaları
  Ekonomik göstergeler
 • Şirket Analizi

  Likidite – verimlilik – karlılık – mali yapı analizleri
  Getiri & risk ikilemi
  Oranların entegre ve dinamik kullanımı
  Büyüme
  Paydaşlar ( mali yatırımcılar ) için önemli olan karlılık oranları
  Hisse değer tanımları, hisse seçiminde göstergeler
  Menkul kıymet yatırımlarında risk analizi
  EVA & EMA Yöntemi (ekonomik katma değer & piyasa katma değeri )
  Buffettoloji (Warren Buffett ) & Benjamin Graham (akıllı yatırımcı) & Robert Sheard (Duygusuz Yatırımcı ) & A.M Gallea (Karşıt Yatırım )
  -Dünya Ekonomisi
  Göstergeler ve gelişmeler
  Büyüme beklentileri
  Korumacılık ve ticaret savaşları
  Jeopolitik gelişmeler
  Merkez Bankası ve para politikaları
  Dünya ekonomisi büyüme tahminleri
  Dünya ekonomisi ortalama enflasyon tahminleri
  Global debt still piling up (global borç yükü değerlendirmesi )
  Purchasing managers indexes (PMI -satın alma yöneticileri endeksi )
  Çin ekonomisindeki kredi risklerinin önemi
  Usd ve hammadde fiyatları
  ABD AB Japonya Çin MB aktif büyüklüğü
  Parite değerlendirirken incelenmesi gerekli kriterler (faiz & MB bilançosu & cari açık & bütçe açığı & büyüme & riskler )
  -Türkiye Ekonomisi
  Siyasi ve jeopolitik gelişmeler
  Ekonomik program

  Enflasyon – faiz ve döviz kurları
  Ekonomideki yavaşlama
  GSYH büyümesi
  Sefalet Endeksi
  İşsizlik Oranı
  Elektrik Tüketimi
  Bileşik Öncü göstergeler ( KKO, Konut, Elektrik )
  Tüketici güveni & reel sektör güveni
  Türkiye Pazarı PMI
  GSYH ve Sanayi Üretimi
  Büyüme ve Kredi
  Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları ( TCMB verileri )
  Kredi büyüme hızları ( kamu & özel bank. Göre )
  Enflasyon, Döviz Kurları, Faizler
  Merkezi Yönetim Faiz Dışı Denge (devletin tasarrufu)
  Ödemeler Dengesi
  Cari Açık
  İhracat ve İthalat büyümesi
  Turizm Göstergeleri
  Yabancıların tuttuğu tahvil-bono stoğu ( TCMB verileri )
  Para tabanı
  DTH ve USD/TRY ( yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları ve usd-try kuru )
  -Piyasa Başarısızlıkları
  -Güncel Makro Ekonomik Veriler ve Sorunlar
  -Uzun Vadede Ekonomi
  - Kısa Vadede Ekonomi

DİĞER DETAYLAR

Eğitime eksiksiz devam etmek kaydı ile katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim programına öğle yemeği, kahve arası ikramları ve eğitim dokümanları dahildir. 

EĞİTMEN: BEKİR DEMİRBEL