DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM İÇERİK

DIŞ TİCARETE HAZIRLIK
 Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
 Dış Ticarette Planlama Stratejileri
 Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
 İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
 Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
 Acente – Distribütör Seçimi

İHRACAT PROSEDÜRLERİ
 Nasıl İhracatçı Olunur?
 İhracat İş Akışı
 İhracat Çeşitleri
 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
 İhracatta Kullanılan Belgeler
 İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
 İhracatta Gümrük Uygulamaları
 İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
 İhracat Hesabının Kapatılması
 İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 Örnek Olay ve Uygulamalar

 İTHALAT PROSEDÜRLERİ
 Nasıl İthalatçı Olunur?
 İthalat İş Akışı
 İthalat Çeşitleri
 İthalatta Kullanılan Belgeler
 İthalatta Vergi Hesaplamaları
 İthalatta Gümrük Uygulamaları
 İthalat Hesabının Kapatılması
 İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 Örnek Olay ve Uygulamalar

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ
 Ticari İşletmede Teslim (EXW)
 Taşıyıcıya Teslim (FCA)
 Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
 Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
 Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
 Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
 Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
 Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
 Sınırda Teslim (DAF)
 Gemide Teslim (DES)
 Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim (DEQ)
 Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (DDU)
 Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
 Mal Mukabili Ödeme
 Vesaik Mukabili Ödeme
 Akreditif
 Akreditif Ödeme Garantisini Ne Şekilde Sağlar?
 Akreditif Çeşitleri
 Akreditif Sürecinin İşleyişi
 Peşin Ödeme
 Kabul Kredili Ödeme
 Alıcı Firma Prefinansmanı
 Poliçeli Ödeme
 Kambiyo İşlemlerinde Süreler

İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
 KOSGEB Destekleri
 Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 Diğer Destekler
 Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SERBEST BÖLGELER
 Türkiye’de ve Dünyada Serbest Bölgeler, kuruluşları dünü ve bugünü
 Serbest Bölgelerin Teşvik ve Avantajları
 İhracatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 İthalatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
 Serbest Bölgelerde İhracat iş akışı
 Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
 Serbest Bölge İşlemleri örnek uygulamaları
 Mevzuat açısından Serbest Bölgelerin son durumları

DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
 Tedarik Zinciri ve Lojistik
 Kara, Hava,Deniz, Demiryolu Nakliyesi
 Taşıma Şekilleri
 Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
 Navlun Teklif Türleri
 Nakliye İşlemleri İş Akışı
 Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
 En Uygun Nakliyenin Bulunması
 Dış Ticaret Sigortası

DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK
 Dış Ticarette Kalitenin Önemi
 Kalite Standart Çeşitleri
 Çevre Etiketi
 CE İşareti

GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ
 Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
 Dünya Ticaret Örgütü
 Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
 Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
 Uluslararası Ticaret Hukuku
 Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

E-İHRACAT
 E-İhracata Giriş
 Neden E-İhracat
 E-İhracat istatistikleri
 E-İhracat Teşvikleri
 E-İhracat İş Modeli ve Süreçleri
 Öne Çıkan Pazar Gelişmeleri
 İhracat Markalaşma Süreci
 İhracat Nasıl Yapılır?

DEVLET DESTEKLERİ
 Ticaret Bakanlığı Destekleri
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 Kalkınma Ajansları Destekleri
 KOSGEB Destekleri
 TÜBİTAK Destekleri

GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI
 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 Transit Rejimi
 Dahilde İşleme Rejimi
 Sınır Ticareti
 Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
 Geçici Depolama,
 Serbest Dolaşıma Giriş,
 Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
 Vergi Kaybına Ait Cezalar

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ
 İthalat İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 Transit Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 İhracat Satış ve Örnek Muhasebe Uygulama
 İhraç Kayıtlı Satış Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 Dış Ticaret İşlemlerinde Alacak ve Borçların Değerlemesi
 Örnek Muhasebe Uygulamaları

UYGULAMALI PAZAR ARAŞTIRMASI / TİCARİ İSTİHBARAT
 İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
 Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
 İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
 Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
 Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Elektronik Ticaret
 En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

 

EĞİTMEN ADI KONU EĞİTİM GÜN SAYISI TARİH
Funda SURAN Dış Ticaret  9 Yarım Gün

4,5,6,7,11,12,13,14,18 Temmuz 2023 

9.30-12.30

Abdurrahman KOÇAK E-İhracat 1 Yarım Gün 19 Temmuz 2023   9.30-12.30
Şehriban BAL KÖSE Devlet Destekleri 1 Yarım Gün 20 Temmuz 2023    9.30-12.30
Murat DAYSAL Gümrükleme 2 Yarım Gün 25-26 Temmuz 2023  9.30-12.30
Kudret YALÇINKAYA Dış Ticaret Muhasebesi 2 Yarım Gün 27-28 Temmuz 2023  9.30-12.30
Fatih YALDIZ Yurtdışı Pazar Araştırma 2 Tam gün 1-2 Ağustos 2023    9.30-16.30

 

DİĞER DETAYLAR

Eğitime eksiksiz devam etmek kaydı ile katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.