KRİZ DÖNEMLERİNDE MALİYET YÖNETİMİ

Bu eğitim pasif ya da silinmiştir.