ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞMELER EĞİTİMİ

  • Detaylar
  • Eğitmenler

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Riskler
 Sözleşme (Mukavele/Kontrat) Kavramı
 Türk Hukukunda Sözleşme, Sözleşmenin Unsurları, Şekli ve Geçerliliği
 Uluslararası Ticari Sözleşme Kavramı ve Sözleşme Türleri
 Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar
 Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Bulunması Gereken unsurlar
 Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında BM Konvansiyonu (Viyana Sözleşmesi)
 Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Müzakere Yöntemleri
 Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları ve Tahkim

*Eğitim linki, kayıt yaptıranlarla eğitimden 1 saat önce sms ve e-mail olarak paylaşılacaktır.