ULUSAL ve ULUSLARARASI FONLARA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

  • Detaylar
  • Eğitmenler

EĞİTİM HAKKINDA

Eğitim içeriği:

1.Proje Döngüsü Yönetimi
Proje nedir?
Varsayımlar
Riskler & varsayımlar
İyi bir projenin özellikleri
Projeler niçin başarısız olabilirler?
Hibe sisteminin özellikleri
Proje döngüsü yönetimi
Proje döngüsü yönetiminin ilkeleri
Proje döngüsü aşamaları
Proje nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı
Mantıksal çerçeve matrisi
Mantıksal çerçeve yaklaşımı adımları
Problem analizi
Paydaş analizi
Hedeflerin analizi
Strateji analizi
2.Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması,
Strateji analizinden mantıksal çerçeve matrisine
Hedeflerin seviyeleri
Projenin genel hedefi
Proje amacı
Proje sonuçları
Proje faaliyetleri
Strateji analizi sonuçlarından müdahale mantığına geçiş
Varsayımlar
Mantıksal çerçevenin yapısı
Göstergeler
Doğrulama kaynakları
Mantıksal çerçeve matrisi araçlar
Mantıksal çerçeve matrisi maliyetler
Faaliyet ve kaynak planları
3.Proje Yazma Uygulamaları
Proje çağrılarının takibinin yapılması
Proje uygulama rehberi incelemesi
Proje hazırlama planının yapılması
Örnek başvuru formu doldurulması
Hibe başvuru formu eklerinin hazırlanması

 Diğer Detaylar

Eğitime eksiksiz katılım sağlamak kaydı ile katılımcılarımıza birer Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim programına öğle yemeği, kahve arası ikramları ve eğitim dokümanları dahildir. 

Eğitmen Özgeçmişi

NAZMİ OKTAY

PROJE YAZMA