TEMEL İHRACAT- İHRACATÇI OLMA EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM HAKKINDA

1.GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ

Programın giriş dersinde dünya ekonomisinin son 10 yıllık genel görünümü Türkiye öncelikli olarak, ülkeler, ihracat-ithalat rakamları ve ürünler bazında incelenecek ve önümüzdeki 20 yıl için bir projeksiyon çalışması

2.İHRACAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ

Mevzuat çerçevesinde Türkiye’de yürürlükte olan ihracat uygulamaları fiili ihracat işlemleri baz alınarak baştan sona basit ve kolay anlaşılır bir iş akışı

3.İTHALAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ

Mevzuat çerçevesinde Türkiye’de halen işler durumda olan güncel fiili ithalat işlemleri LİSTELER bazında detaylı ve haksız rekabet, damping ve sübvansiyonlar hakkında gerekli bilgi

4.DIŞ TİCARETTE YÖNETİM STRATEJİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Bu derste dış ticarette, fonksiyonların belirlenmesi, hedef koyma, bütçeleme, insan kaynağı planlama sistemi ile DIŞ TİCARETTE İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK konuları üzerinde örnekler ile bilgilendirme

5.DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010

Dış ticarette direkt olarak tarafların birbirlerine karşı olan sorumluluklarını anlatan ve çoğu ülkede sözleşme şartları olarak da adlandırılan INCOTERMS 2010, ödeme şekli ve sigorta bağlantılı olarak çok ayrıntılı olarak örnekleri ve dersin sonunda konu ile ilgili bir uygulama

INCOTERMS geçmiş revizyonlarında yer alan ve halen bir çok yerde kullanıldığı görülen terimler hakkında da kısa bilgi

6.DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Dış ticaret işlemlerinde pratikte kullanılan 8 tane ödeme yöntemi

- Peşin ,

- Prefinansman,

- Akreditif,

- Vesaik Mukabili, Bar Cheque

- Kabul Kredili,

- Mal mukabili,

- Banka Ödeme Garantisi ,

- Takas

ile Teminat Mektupları ve Banka Çeklerinin çalışma prensipleri akış diagramları

7.DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

Deniz, hava ve kara taşıma sistemleri, ürün, güzergah, tonaj, paketleme sitemleri ve navlun ücretleri Yükleme ve boşaltma işlemleri için doğan diğer masraf ve giderler hakkında bilgi

Uluslar arası nakliye işlemleri sırasında doğabilecek kayıp ve zararlara karşı yapılabilecek sigorta türleri

 

8.GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

- Gümrük Terim ve Kavramları

- Gümrük Kanunu ve Amacı

- Gümrük Rejimleri

- Gümrük İş Akışı

- Temsil

- Gümrük Dosyası, Gümrük İdareleri

- İhracat Gümrük İşlemeleri

- İthalat Gümrük İşlemleri

 

9.ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

BOSTON MATRIKSI ile belirlenecek örnek ürünler bazında Türkiye’nin mevcut ve hedef pazarlarının tespiti GRID ANALIZI sistemi ile uygulama

Mevcut ve hedef pazarlarda müşterilerin tespiti ve bu pazarlarda gerçekleştirilecek Pazarlama Faaliyetleri üzerinde çalışılarak örnek bir PAZARLAMA PLANI hazırlanması

 

10.SERBEST BÖLGELER

Serbest Bölgeler mevzuatı ile bölgelere ürün giriş çıkışları ve bu bölgelerin dış ticaret işlemlerinde sağlayacağı faydalar

  1. İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

Yürürlükte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, İhracatta Devlet Destekleri ve Eximbank Programları ile Factoring, Forfaiting Sistemleri

Örnekler ile hangi desteğin ve uygulamanın hangi durumda kullanılacağı bilgisi

 

12.DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Mektup, faks ve e-maillerde kullanılan klasik ve modern yazım formatları

Konu bazında yazışma örnekleri, firma tanıtım yazılarından ödeme talimatlarına kadar gerçekleşen süreç

b2b ve b2c sitelerde ürün tanıtım, talep ve teklif yazılarını yazma ve yayınlama

13.DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

İhracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan bütün belgeler, her dış ticaret işleminde mutlaka hazırlanması gereken baz vesaik hazırlığı uygulamaları

Diğer Detaylar

Eğitime eksiksiz katılım sağlamak kaydı ile katılımcılarımıza birer Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim programına öğle yemeği, kahve arası ikramları ve eğitim dokümanları dahildir.