STRATEJİK YÖNETİM ve LİDERLİK EĞİTİMİ

Bu eğitim pasif ya da silinmiştir.