İŞ YAŞAMINDA STRATEJİK PLANLAMA ve ANALİTİK ÇÖZÜM ÜRETME EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
-Neden Stratejik Plan?
-Planın Planlanması
-Stratejik Plan Temel Unsurları
Geçmişe Bakış
Şimdiye Bakış
Stratejik Plan Analizleri
Kapsamlı SWOT Analizi
Geleceğin Tasarımı
Vizyon, Stratejik Hedef, Stratejik Amaç Farkları ve Özellikleri
Alt Stratejiler
Eylem Planlaması
Performans İzleme ve Değerlendirme
Bütçe ve Maliyetlendirme
-Stratejik Planın Başarısını Sağlayan Faktörler
-Analitik Çözüm Üretme Teknikleri
Problem Nedir?
Problemi Doğru Analiz Etme
Süreç İyileştirme
Balık Kılçığı Yöntemi
Swot Analizi
5N 1K Tekniği
Neden Neden Tekniği
-Problem Çözme Teknikleri
Beyin Fırtınası (Divergent Thinking)
Sorular Cevaplardır (Convergent thinking)
-Çoklu Bakış Açısı Geliştirme
-Başarı İçin Sonuç Odaklılık
-Olumlu Düşünme
-Başarıya Yönelik Davranış Geliştirme

* Eğitim linki, kayıt yaptıranlarla sms ve e-mail olarak eğitimden 1 saat önce paylaşılacaktır.