ETKİLİ KONUŞMA ve TOPLULUĞA HİTABET EĞİTİMİ

  • Detaylar
  • Eğitmenler

EĞİTİM HAKKINDA

Eğitim İçeriği

 Günümüz dünyasında Etkili konuşma ve topluluğa hitabet sanatı oldukça önem arz eden bir yeterlilik halini almaktadır.

Kendimizi İfade edebilmemiz, ürünümüzü daha etkili tanıtabilmemiz, karşımızdakileri ikna edebilmemiz hep bu süreçlerin başarı ile uygulamasının bir sonucudur. Ayrıca, bu konuda alınan eğitim ile kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili kullanmayı, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmayı ve etkili konuşma tekniklerini de öğrenmektedirler.

. Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Yetisini,

. Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

. Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

. Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,

. Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,

. Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

. Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

. Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

. Doğru Sesletimin Önemi

. Ünlü ve Ünsüzlerin Doğru Çıkarılış Biçimleri

. Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

. Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

. Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

. Konuşmanın Olmazsa Olmazları

. Fonetik, Tonlama( Ezgi), Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

. Hitabet

. Anlatım(Konuşma-konuşmacı) sunuş

. Dinleme-Konuşmaları Vücut Diliyle Destekleme

. Beden Dili

. Workshop, Drama Çalışmaları, Sunumlar…

 

Eğitmen Özgeçmiş

ESİN DEDEMOĞLU

İLETİŞİM