DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 • Detaylar

EĞİTİM İÇERİK

DIŞ TİCARETE HAZIRLIK

 • Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
 • Dış Ticarette Planlama Stratejileri
 • Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
 • İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
 • Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
 • Acente – Distribütör Seçimi

İHRACAT PROSEDÜRLERİ

 • Nasıl İhracatçı Olunur?
 • İhracat İş Akışı
 • İhracat Çeşitleri
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
 • İhracatta Kullanılan Belgeler
 • İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
 • İhracatta Gümrük Uygulamaları
 • İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
 • İhracat Hesabının Kapatılması
 • İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Örnek Olay ve Uygulamalar

İTHALAT PROSEDÜRLERİ

 • Nasıl İthalatçı Olunur?
 • İthalat İş Akışı
 • İthalat Çeşitleri
 • İthalatta Kullanılan Belgeler
 • İthalatta Vergi Hesaplamaları
 • İthalatta Gümrük Uygulamaları
 • İthalat Hesabının Kapatılması
 • İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Örnek Olay ve Uygulamalar

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

 • Ticari İşletmede Teslim (EXW)
 • Taşıyıcıya Teslim (FCA)
 • Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
 • Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
 • Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
 • Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
 • Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
 • Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
 • Sınırda Teslim (DAF)
 • Gemide Teslim (DES)
 • Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim (DEQ)
 • Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (DDU)
 • Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Akreditif
 • Akreditif Ödeme Garantisini Ne Şekilde Sağlar?
 • Akreditif Çeşitleri
 • Akreditif Sürecinin İşleyişi
 • Peşin Ödeme
 • Kabul Kredili Ödeme
 • Alıcı Firma Prefinansmanı
 • Poliçeli Ödeme
 • Kambiyo İşlemlerinde Süreler

İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

 • KOSGEB Destekleri
 • Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 • Diğer Destekler
 • Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
 • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SERBEST BÖLGELER

 • Türkiye’de ve Dünyada Serbest Bölgeler, kuruluşları dünü ve bugünü
 • Serbest Bölgelerin Teşvik ve Avantajları
 • İhracatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 • İthalatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 • Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
 • Serbest Bölgelerde İhracat iş akışı
 • Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
 • Serbest Bölge İşlemleri örnek uygulamaları
 • Mevzuat açısından Serbest Bölgelerin son durumları

DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
 • Taşıma Şekilleri
 • Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 • Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
 • Navlun Teklif Türleri
 • Nakliye İşlemleri İş Akışı
 • Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
 • En Uygun Nakliyenin Bulunması
 • Dış Ticaret Sigortası

DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK

 • Dış Ticarette Kalitenin Önemi
 • Kalite Standart Çeşitleri
 • Çevre Etiketi
 • CE İşareti

GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ

 • Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
 • Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Transit Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Sınır Ticareti
 • Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
 • Geçici Depolama,
 • Serbest Dolaşıma Giriş,
 • Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
 • Vergi Kaybına Ait Cezalar

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ

 • İthalat İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 • Transit Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 • İhracat Satış ve Örnek Muhasebe Uygulama
 • İhraç Kayıtlı Satış Muhasebesi ve Örnek Uygulama
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Alacak ve Borçların Değerlemesi
 • Örnek Muhasebe Uygulamaları

UYGULAMALI PAZAR ARAŞTIRMASI / TİCARİ İSTİHBARAT

 • İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
 • İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
 • Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
 • Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Elektronik Ticaret
 • En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

E-İHRACAT

 • E-İhracata Giriş
 • Neden E-İhracat
 • E-İhracat istatistikleri
 • E-İhracat Teşvikleri
 • E-İhracat İş Modeli ve Süreçleri
 • Öne Çıkan Pazar Gelişmeleri
 • İhracat Markalaşma Süreci
 • İhracat Nasıl Yapılır?

*Eğitime tam devam eden katılıcılara online Katılım Belgesi düzenlenecektir.

*Eğitim linki, kayıt yaptıranlarla sms ve e-mail olarak eğitimden 1 saat önce paylaşılacaktır.  

EĞİTİM PROGRAMI

Tarih

Eğitim Konusu

Eğitmen

Saat

13 Ekim 2021 Çarşamba

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

14 Ekim 2021 Perşembe

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

15 Ekim 2021 Cuma

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

 

20 Ekim 2021 Çarşamba

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

21 Ekim 2021 Perşembe

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

22 Ekim 2021 Cuma

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

 

26 Ekim 2021 Salı

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

27 Ekim 2021 Çarşamba

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

 

3 Kasım 2021 Çarşamba

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

4 Kasım 2021 Perşembe

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

5 Kasım 2021 Cuma

Dış Ticaret

Funda SURAN

Yarım Gün
09:30-13:30

 

10 Kasım 2021 Çarşamba

Gümrük

İsmail DAYSAL

Yarım Gün
09:30-13:30

11 Kasım 2021 Perşembe

Gümrük

İsmail DAYSAL

Yarım Gün
09:30-13:30

12 Kasım 2021 Cuma

E-İhracat

Nalan KURT

Yarım Gün
09:30-13:30

 

17 Kasım 2021 Çarşamba

Muhasebe

Sadettin URAL

Yarım Gün
09:30-13:30

18 Kasım 2021 Perşembe

Muhasebe

Sadettin URAL

Yarım Gün
09:30-13:30

 

25 Kasım 2021 Perşembe

Pazar Araştırması

Yaman KOÇ

Tam Gün
09:30-16:30

26 Kasım 2021 Cuma

Pazar Araştırması

Yaman KOÇ

Tam Gün
09:30-16:30