AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ

  • Detaylar

EĞİTİM İÇERİĞİ

Aile Şirketi Kavramı Nedir? 

Aile Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi 

Aile Şirketlerinin İhtiyacı Nedir? 

Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri 

Aile Şirketlerini avantajları/dezavantajları nelerdir? 

Patron Hataları 

Aile Şirketleri için büyüme ve rekabet stratejileri 

Kurumsallaşma mı? Profesyonelleşme mi? 

Kurumsallaşmanın Güçlü/Zayıf Yönleri 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ne Demektir? 

Kurumsallaşmanın önündeki engeller? 

Kurumsallaşma Sürecindeki adımlar 

Aile Şirketlerinde İletişim? 

Sonraki Nesillere Devir? 

İntikal Planı Nedir? 

Aile Anayasası Nedir?  

Gelecekteki Liderin Yetiştirilmesi

Stratejik Planlama ve Aile Politikası Geliştirme

Etkili İletişim ve Kriz Çözme Becerileri

Şirket Kaynakları ve Performans

* Eğitim linki, kayıt yaptıran katılımcılarla eğitimden 1 saat önce sms ve e-mail olarak paylaşılacaktır.